Млади творци

Проектът има за цел да насърчи ученици да участват активно в него. Те могат да се включат самостоятелно, заедно с училището или с класа си. За да могат учителите да приложат проекта в часовете си, през септември ще излезе игра LinguCards с български и немски поговорки и изрази.


Интегрирането на LinguCards в часовете автоматично ще доведе до интердисциплинарна форма на обучение. При това могат да се свържат не само часовете по чуждоезиково обучение с тези по изобразително изкуство, а да се направят връзки и с други предмети.


Една от целите на проекта е скоро да се качат онлайн и дидактически предложения за провеждането на проектна работа с LinguCards. Те ще бъдат на разположение на учителите безплатно.


Към настоящия момент можете да намерите списък с подходящи двойки поговорки и изрази (на български и немски език) в раздел „Информация и материали за учители”.

Ученическо творчество

При художествената интерпретация на учениците няма граници за въображението им. Те могат да изготвят илюстрации като художниците на LinguCards, да изваят скулптури или да изберат друга творческа форма.

Скулптури

Прекалено много гарги на клона.
Мая Крумова, 73-то СОУ „Владислав Граматик”, гр. София, 11-ти класВляво виждате пластика на ученичка по българския израз „прекалено много гарги на клона".

Илюстрации

Крушата не пада по-далеч от дървото.
Мая Крумова, 73-то СОУ „Владислав Граматик”, гр. София, 11-ти клас


По българската поговорка "Крушата не пада по-далеч от дървото."

Капка по капка вир става
Мая Крумова, 73-то СОУ „Владислав Граматик”, гр. София, 11-ти клас


По българската поговорка "Капка по капка вир става."

Като две капки вода
Петър Кабакчиев, 104-то ОУ „Захари Стоянов”, гр. София, 6-ти клас


По българската поговорка "Като две капки вода."